Nieuwigheden in vastgoedland 2023

Nieuwigheden in vastgoedland 2023

Een nieuw jaar betekent ook steevast een aantal nieuwigheden in de boeiende sector van het vastgoed.
We hebben er een aantal samengevat, die interessant kunnen zijn voor bouwers, investeerders, kopers ...

Hervorming tarieven notaris

Vanaf 1 januari betaalt een koper minder ereloon aan de notaris. Op dat moment ging immers de hervorming van de honoraria-structuur van het notariaat in. Minister Van Quickenborne garandeerde een besparing van € 1.000 bij aankoop van een goedkopere woning, geleidelijk aan dalend naarmate de prijs van het gekochte onroerend goed stijgt.

Renovatieverplichting sinds 01-01-23 voor residentiële woningen

Wie een residentieel goed aankoopt (een huis, appartement, studio, …) met aktedatum vanaf 1 januari 2023 moet de woning binnen 5 jaar aan een minimaal energieprestatieniveau laten voldoen. Bij aanvang is dat minimum label D. Deze verplichting geldt zowel voor ééngezinswoningen (huizen) als voor meergezinswoningen (appartementen, studio’s). Deze minimale energieprestatie-eis zal in de loop der tijd steeds verder worden verstrengd. De koper heeft vanaf de aktedatum vijf jaar de tijd om het vereiste energieniveau te behalen. Eens de werken afgerond zijn, moet er nieuw EPC worden opgemaakt om te kunnen nagaan of het vooropgestelde energielabel is behaald.

De overheid voorziet steunmaatregelen om de investeringen te verlichten, hoe energiezuiniger men de woning maakt, hoe hoger de subsidie.

Indien het vereiste niveau niet tijdig wordt behaald, kan een administratieve boete worden opgelegd van €500 tot €200.000.

Wijzigingen informatieplicht overstromingsgevoeligheid

Per 1 januari 2023 traden de herziene informatieverplichtingen voor overstromingsgevoelige gebieden in werking. Belangrijke opmerking: de informatieplicht wordt gefaseerd ingevoerd. Op publiciteitsniveau is de datum 1 januari 2023, wijzigingen in de onderhandse verkoopovereenkomst gaan in op 1 april 2023. 

Een belangrijke wijziging is de verwijdering van de termen "mogelijk" en "effectief" overstromings-gevoelig gebied. Een gebied zal overstromingsgevoelig zijn of niet. De informatie moet ook als zodanig worden geadverteerd. Een overstromingsrapport moet ook worden toegevoegd aan elke onderhandse en authentieke akte van verkoop en verhuur voor meer dan 9 jaar. Het rapport geeft informatie over de overstromingskans van het perceel (= P-score) en van het gebouw (= G-score)

Voor elk gebouw/perceel kunnen overstromingsattesten worden aangevraagd; deze worden opgesteld door gecertificeerde experts. Vastgoedkantoren en notarissen moeten de bijgewerkte overstromingskaarten gebruiken in plaats van de kaarten van 2017.

Nieuwe EPB-eisen voor 2023

Alle nieuwbouw in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, moeten voldoen aan specifieke energieprestatienormen. 

Aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning voor nieuwe woongebouwen tussen 1 januari 2023 en 31 december 2024 moeten minimaal E20 behalen. Daarnaast is het minimumaandeel hernieuwbare energie voor nieuwbouw en grote renovaties veranderd. Zo moet centrale verwarming met water als warmte-afgiftemedium bij lage temperaturen worden voorzien.

Niet gevonden wat u zocht?

Schrijf u in en blijf op de hoogte van panden die aan uw wensen voldoen.