België leent gratis geld

België leent gratis geld

België leent gratis geld, wat betekent dat?
Sinds 3 juli 2019 kan de Belgische staat voor het eerst gratis geld lenen over een periode van tien jaar. Wat gebeurt er en wat zijn de gevolgen hiervan?
Resulteert dit ook in een daling van de rente op woonkredieten?

België leent gratis geld, wat betekent dat?

Sinds 3 juli 2019 kan de Belgische staat voor het eerst gratis geld lenen over een periode van tien jaar. Wat gebeurt er en wat zijn de gevolgen hiervan?

Woensdagochtend is het rendement op Belgische staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar voor het eerst onder nul gedaald, namelijk tot -0,03 %. Een belegger die nu een staatsobligatie aankoopt, betaalt meer dan hij de komende 10 jaar terug zal krijgen in de vorm van rente en de terugbetaling van de hoofdsom op de vervaldag in 2029.

Wat is de oorzaak van de daling onder nul?
Wanneer de obligatiekoersen stijgen, zal de rente dalen. Dat wil zeggen dat meer staatsobligaties gekocht worden. Voor de eerste keer in de geschiedenis is de langetermijnrente onder nul gezakt, tot -0,03 %. Deze langetermijnrente is de afgelopen weken sterk gedaald omdat de ECB (Europese Centrale Bank) liet blijken dat ze extra stimuli plant. ECB-voorzitter Mario Draghi en verscheidene bestuurders lieten doorschemeren dat ze overwegen de beleidsrente verder te laten dalen en/of de aankoop van obligaties te hervatten. Ze plannen om de te lage inflatie te laten stijgen.
De depositorente van de Europese Centrale Bank bedraagt momenteel -0,04 %. Het gevolg hiervan is dat banken die er hun geld stockeren moeten bijbetalen in de plaats van dat ze rente krijgen. Een verlaging van die rente zou de kortetermijnrente omlaag duwen en normaal gezien ook de langetermijnrente verder laten dalen.
Is België het enige land met een negatieve rente?
België is niet alleen, er zijn steeds meer Europese landen waar de tientjaarsrente lager is dan nul. Zwitserland is koploper met een negatieve rente van -0,06 %. Ook in onze buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland is de tienjaarsrente negatief. Het belangrijkste land buiten Europa met een tienjaarsrente onder nul is Japan.
Hoe belangrijk is dit voordeel voor de overheid?
Deze daling is een meevaller voor de overheid maar heeft geen onmiddellijke gevolgen voor de schatkist. Een voordeel zal pas ontstaan als de schatkist opnieuw geld onleent, in de vorm van de uitgifte van staatsobligaties. De eerstvolgende uitgifte van staatsobligaties is gepland op 22 juli 2019.

Resulteert dit ook in een daling van de rente op woonkredieten?

De negatieve tienjaarsrente zal wellicht de rente op de hypothecaire kredieten waarvan de rente tien jaar vastligt verder doen dalen. Maar een daling van de marktrente resulteert niet noodzakelijk tot een evenredige daling van de rente op woonkredieten. De NBB (Nationale Bank van België) vindt dat de Belgische banken te weinig verdienen op hypothecaire kredieten en heeft daarom de banken opgedragen de marges te verhogen.

Slecht nieuws voor de voorzichtige spaarder.

De daling van de langetermijnrente zal normaal gezien de rente op langlopende kasbons en termijnrekeningen en op TAK21-spaarverzekeringen verder doen dalen. De gevolgen zijn dus negatief voor de voorzichtige spaarder.
Zal de langetermijnrente verder blijven dalen?

Dit is een moeilijke voorspelling. Obligatiespecialisten zeggen al jaren dat de langetermijnrente zal stijgen, maar tot dusver kregen ze ongelijk. Volgens een voorspelling van de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley zal de Belgische tienjaarsrente opveren naar 0,25 % eind 2019 en 0,35 % midden 2020.

Bron: SNV Finance & Insurance donderdag 4 juli 2019

Olivier Temmerman

werkstudent

Niet gevonden wat u zocht?

Schrijf u in en blijf op de hoogte van panden die aan uw wensen voldoen.

Blijf op de hoogte