Verplicht asbestattest bij verkoop vanaf 23 november 2022.

Verplicht asbestattest bij verkoop vanaf 23 november 2022.

Vanaf eind november wordt een asbestattest verplicht bij de verkoop van een woning die voor
2001 werd gebouwd. Door een attest te verplichten worden potentiële kopers zo goed mogelijk ingelicht over eventuele asbesthoudende materialen die zich nog in de woning bevinden.

ASBESTINVENTARIS

De inventarisatie van asbesthoudende materialen in de woning geeft niet alleen een beeld van waar asbest aanwezig is maar ook in welke staat het zich bevindt en of het verwijderd moet worden. Want het verwijderen van asbest is niet altijd noodzakelijk, enkel als het aanwezige asbest een risico inhoudt.

Door een attest te verplichten worden potentiële kopers zo goed mogelijk ingelicht over eventuele asbesthoudende materialen die zich nog in de woning bevinden. 

Om ervoor te zorgen dat de attesten op een uniforme manier worden opgesteld, wordt beroep gedaan op deskundigen van de nationale beroepsvereniging Fedasbest. Het verplichten van een asbestattest is een eerste actiepunt van de Vlaamse regering om de doelstelling van een asbestveilig Vlaanderen te behalen tegen 2040.

VANAF 23 NOVEMBER 2022 IS EEN ASBESTINVENTARIS VERPLICHT BIJ VERKOOP

IN WELKE MATERIALEN KAN ER ASBEST ZITTEN?

De meest voorkomende toepassing met hechtgebonden asbest zijn:

Asbestcement: dakleien, golfplaten, buizen, lambriseringen, voorwerpen in imitatiemarmer, bloembakken, afvoergoten en onderdakplaten.

Vloertegels en vloerbekleding uit kunststof bijvoorbeeld vinyl.
Asbesthoudende dakbedekking in mastiek of bitumen, beter gekend als ‘roofing’.

Asbesthoudende lijm

De meest voorkomende toepassing met niet-hechtgebonden asbest zijn:
Plaasterisolatie rond leidingen van de centrale verwarming.
Asbesthoudende pakkingen en dichtingen.
Afdichtingskoorden van verwarmingsketels of kachels.
Asbestvilt en -karton onder vinylvloeren.

Indien u zeker wil weten of u met asbest hebt te maken schakel dan een erkend asbestlabo in.

VERPLICHT VOOR WONINGEN GEBOUWD VOOR 2001

HOE GEVAARLIJK IS ASBEST?

Asbest bestaat uit heel kleine vezeltjes die niet zichtbaar zijn met het blote oog. Doordat ze niet zichtbaar zijn kan u dus onbewust worden blootgesteld aan deze vezels. Elke blootstelling, hoe klein dan ook, kan leiden tot asbestziekten. Asbest kan verschillende aandoeningen veroorzaken zoals bijvoorbeeld longkanker.

Ondanks dat asbest grote gezondheisrisico’s met zich meebrengt en sinds 1998 verboden is, zou er in zo’n 2,8 miljoen gebouwen in Vlaanderen nog asbest zitten.

HOE KAN JE HET CONTACT MET ASBEST BEPERKEN TOT EEN MINIMUM?

Asbest kan worden opgedeeld in twee soorten: hechtgebonden asbest en niet-hechtgebonden asbest. Hechtgebonden asbest zorgt in principe niet voor een onmiddellijk gezondheidsrisico. Maar door veroudering en beschadiging kunnen toch asbestvezels vrijkomen.

Voor de verwijdering hiervan kan u beroep doen op een aannemer eenvoudige handelingen of een erkend asbestverwijderaar. Maar u mag materialen in goede staat ook steeds zelf verwijderen.

Bij niet-hechtgebonden asbest kunnen er gemakkelijker vezels vrijkomen waardoor het verwijderen van deze materialen steeds door een erkende asbestverwijderaar moeten worden uitgevoerd.

TEGEN 2040 EEN ASBESTVEILIG VLAANDEREN

Wat kost een asbestattest?

Een exacte prijs is moeilijk te bepalen aangezien de prijs afhankelijk is van de grootte van een woning. Volgens OVAM zou het naar schatting gaan over enkele honderden euro’s. Je kan best rekenen op een bedrag van ongeveer 350 euro tot 650 euro. Daar komt nog 50 euro bij voor de aflevering van het asbestattest door OVAM.

Maar belangrijker is dat de gezondheidsrisico’s en milieurisico’s worden vermeden die op termijn veel meer kosten met zich kunnen meebrengen.

HOE VERLOOPT EEN ASBESTINVENTARISATIE?

Een asbestinventaris wordt opgemaakt nadat er een grondige inspectie is geweest. Die inspectie verloopt in verschillende stappen.

Stap 1:

Alle technische informatie verzamelen over het gebouw; bouwplannen en info omtrent eventuele renovatiewerken.
Stap 2:
Inspectie ter plaatse van het volledige gebouw door een deskundige.
Stap 3:
Er wordt een overzicht gemaakt van alle aanwezige asbesthoudende materialen door beroep te doen op staalafnames en labo-onderzoek.
Stap 4:

Alle informatie wordt gebundeld in een verslag waarbij ook adviezen worden gegeven over hoe asbesthoudende materialen beheerd of verwijderd kunnen worden.

ZIJN ER VERANDERINGEN VOOR EIGENAARS DIE NIET VERKOPEN?

Als u uw woning niet verkoopt heeft u voorlopig geen asbestattest nodig. Maar tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar in Vlaanderen over een asbestattest beschikken.

Bij verhuur dient de gebouweigenaar te beschikken over een attest en moet de eigenaar de huurder(s) verplicht een kopie bezorgen.

HOE LANG BLIJFT EEN ASBESTATTEST GELDIG?

In principe blijft een asbestattest tien jaar geldig.

Het kan ook zijn dat er een kortere geldigheidsduur is toegekend. Dat is het geval wanneer er een beperking was tijdens het opmaken van het asbestattest, waardoor de asbestdeskundige niet het ganse inspectiegebied heeft kunnen onderzoeken.

BRONNEN: Ovam, CertiWeb en VRT

Lana Van Luyck

Niet gevonden wat u zocht?

Schrijf u in en blijf op de hoogte van panden die aan uw wensen voldoen.