Wat betekent einde woonbonus voor wie een huis koopt?

Wat betekent einde woonbonus voor wie een huis koopt?

Het is nog niet zeker of huiseigenaars voor- of nadeel halen bij het plan om de woonbonus stop te zetten. Dat is afhankelijk van de grootte van de geplande verlaging van de registratierechten.

Wat betekent einde woonbonus voor wie een huis koopt?

Het is nog niet zeker of huiseigenaars voor- of nadeel halen bij het plan om de woonbonus stop te zetten. Dat is afhankelijk van de grootte van de geplande verlaging van de registratierechten.

De fiscale stimulatie voor eigenaars van woningen gebeurt nu vooral op de lange termijn. Dit gebeurt via de woonbonus, dat werkt via een jaarlijks fiscaal voordeel dat de hypothecaire lening bezorgt. In de Vlaamse formatienota van Bart De Wever (N-VA) wordt gepleit voor de stopzetting van de woonbonus, maar tegelijk voor een verlaging van de registratierechten die een nieuwe fiscale stimulus biedt voor de aankoop van een woning.

‘In de woonfiscaliteit verschuiven we het fiscale voordeel van het hebben van een woning naar het verwerven ervan.’

Economen geven positieve reacties op de verdwijning van de woonbonus, immers volgens hen heeft die een prijsverhogend effect op de vastgoedmarkt. Daarbij wordt toegevoegd dat lenen momenteel zeer goedkoop is, zodat fiscale stimulansen overbodig zijn. Ook de vastgoedsector reageert positief. De woonbonus is niet transparant en moeilijk uit te leggen. ‘Een verlaging van de registratierechten is een vrij efficiënt middel om jongeren de kans te geven de stap naar een eerste woning te zetten’, voegt notaris Bart Van Opstal toe. ‘Op het moment van de aankoop zijn ze financieel het kwetsbaarst.’
De vraag of de nieuwe Vlaamse regering de stopzetting van de woonbonus volledig zal compenseren door een verlaging van de registratierechten blijft voorlopig onbeantwoord. Sinds 1 juni 2018 is in Vlaanderen een nieuwe regeling voor de registratierechten van kracht. U betaalt niet meer 5 % of 10 % naargelang het kadastraal inkomen. Onder de nieuwe regeling betaalt u vast 7 %.
Hoe Vlaanderen de registratierechten wil verlagen is nog niet duidelijk. Zakt het tarief bijvoorbeeld van 7 % naar 6 %? Of wordt het een regeling waarbij het vrijgestelde bedrag opgetrokken wordt. Of komen woningen duurder dan 220.000 ook in aanmerking voor onbelaste schijven? Verschillende economen reageerden verheugd over de geplande verlaging van de registratierechten, dat zou resulteren in een verhoging van de arbeidsmobiliteit. De kostprijs van een verhuis zou veel mensen tegenhouden een job te aanvaarden. In combinatie met de meeneembaarheid van de registratierechten wordt de kloof kleiner.

Volgens experts heeft de aankondiging van de schrapping van de woonbonus op korte termijn geen invloed op de vastgoedmarkt, omdat er nog niets concreets beslist is. Maar als de beslissing valt, is het belangrijk snel en duidelijk te communiceren. Notaris Van Opstal verwacht door de afschaffing van de woonbonus geen terugval van de markt. In Vlaanderen heeft het minder gunstig maken van de woonbonus in 2016 de markt niet verstoord. De verlaging van de marktrente fungeerde als een buffer. Door de heel lage rente vandaag en waarschijnlijk ook de komende jaren is dit het geschikte moment om de woonbonus af te schaffen.

Bron: De Tijd woensdag 14 augustus 2019

Afbeelding: Michal Jarmoluk via Pixabay 

Olivier Temmerman

Werkstudent

Niet gevonden wat u zocht?

Schrijf u in en blijf op de hoogte van panden die aan uw wensen voldoen.

Blijf op de hoogte